• Su’aalaha Joogtada La Isku Waydiiyo Dugsiyada Dhexe ee St. Louis Park  

  Sideen ula xiriiraa…

  ·         www.slpschools.org/ms

  ·         Imaanshaha – 952-928-6394

  ·         Xafiiska Hore – 952-928-6300

  ·         Dhumid iyo Helid – Front Office: 952-928-6300

  ·         Maamulaha – Les Bork: 952-928-6302 ama bork.les@slpschools.org

  ·         Kalkaaliyaha Maamulaha – Jason Boll:  952-928-6304 ama boll.jason@slpschools.org

  ·         Xoghayaha Maamulaha – Wanda Drenth-Iverson: 952-928-6395 ama drenth.wanda@slpschools.org

  ·         Kalkaalisada– Gargaarka Caafimaadka: 952-928-6311

  ·         Maktabadda iyo Xarunta Warbaahinta – 952-928-6341

  ·         Waxbarashada Gaar ka ah – Brent Hirsch: 952-928-6364 ama scherbenske.laura@slpschools.org

  ·         Isuduwaha IB  – Mia Waldera: 952-928-6349 ama waldera.mia@slpschools.org

  ·         Hibada & tayada – Lisa Lillie: 952-928-6385 ama lillie.lisa@slpschools.org

  ·         Maamulka Waxbarashada– akademiyada, dhaqanka, baahida bulshada ee ardayda

  Delana Brinkman, 952-928-6303 brinkman.delana@slpschools.org

  Randy Zutz, 952-928-6305 ama zutz.randy@slpschools.org

  Gina Magnuson, 952-928-6306 ama magnuson.gina@slpschools.org

  Waa maxay sida ugu haboon ee loola xiriiri karo macalinka ilmahayga?

  ·         Cinwaanka Emailka macalina iyo taleefoonkaba waxaa laga heli karaa “Tusaha Shaqaalaha” ee shabakadda www.slpschools.org/ms  

  ·         Waxaa kaloo macalimiinta lagala soo xiriiri karaa barnaamijka loo yaqaan Schoology iyo Power School

   

  Waa maxay saacadaha rasmiga ah ee iskuulka?

  ·         Maalinta Dugsiga Ardayda – 7:33am-2:15pm; albaabku wuxuu furan yahay 7:15am

  ·         Saacadaha Xafiiska – 7:30am-4:30pm
               

  Yaan la xiriirayaa ku maqnaanshaha (xanuun, balamaha, ama wax kale)?

  ·         Wargalinta ilmaha xanuunsan waa 7:30 am. Wac 952-928-6394 ama fariin ugu dir email-kan jhattendance@slpschools.org

  ·         Wixii balama ah, ardaydu waa in ay Xafiiska Adeega Ardayda cadayn uga keenaan waalidka ama mas’uul kale subaxii. Shaqaalaha ayaa warqad ogolaasho siinaya ardayda si ay xisada uga tagaan xiliga loo cayimay

  ·         Waa in aad timaadaa xafiiska si aad ugu saxiixdo fasaxqaadashada ilmahaaga xiliga loogu tala galay

  ·         Hadii ardaygu ka soo daaho iskuulka am aka soo laabashada balamaha waa in ay warqad cadaynaysa keenaan Xafiiska Adeega Ardayda. Shaqaalaha ayaa siin doona warqad ay xisada ugu laabtaan

  ·         Ardaydu waa in ay la xiriiraan macalimiintooda ama ka dheehdaan PowerSchool casharada dhaafay

                   

  Waa maxay maalmaha A ama B iyo isbuucyada A ama B?

  ·         Jadwalka wuxuu isku badalaa maalindhaaf; xisadaha inta badan waxay kulmaan maalin kasta, xisadaha aan waajibka ahayn iyo maadooyinka jirka dhisa waxay kulmaan maalin dhaaf.

  ·         Wargayska isbuuclaha ah email-kiisa waxaa ka mid ah jadwalka isbuucii ama la xiriir xafiiska hore

   Waa maxay PowerSchool? 

  ·         Waa aalad ka mid ah Internet-ka oo u sahlaysa waalidiinta ama kalkaaliyayaashooda iyo ardaydaba in ay ka dheehdaan sooxaadiritaanka ardayda, buundooyikooda, iyo wixii layli ah .

  ·         Xogta ku saabsan isdiiwaangalinta “PowerSchool” waxuu qayb ka yahay waxa aad ku heli doontaa boostada xilia xagaaga.

  Waa maxay Schoology?

  ·         Aalad la xiriirka technologiyada oo gudoonku u adeegsado waxbarashada

  ·         Macalimiint ayaa isticmaal is ay ugu soo daabacaan wixii layli ah, abuurisa jawi wadahadal, iyo adeegsiga wixii khayraad ama aalado ah.

  ·         Ardaydu way isticmaalayaan si ay u helaan, dhamaystiraan ama u qadimaan layliga markii la doonayo.

  Waa maxay aalladda wararka xambaarsan ee loo yaqaan Oriole Times News or OT News?

  ·         Joornaal Isbuuce ah oo loogu tala galay waalidiinta iyo qoysaska ayaa si email ah loogu diraa Jimcaha

  ·         Wuxuu xambaarsan yahay dacdooyinka mudaysan, shirarka iyo akhbaaraaha

  ·         Hadaad email-kaaga badalayso, fadlan soo wac xafiiska hore

  ·         Hadaad akhbaar ku soo dirayso aaladda wararka xambaarsan ee loo yaqaan “Oriole Times News” fadlan la xiriir please contact Wanda: drenth.wanda@slpschools.org

  Ereyada kale ee muhiimka u ah Isluulka Dhexe:

  ·       OT: Waa 20 daqiiqo ee ugu horaysa maalinkasta; lana mid ah qolquriyeed First 20 minutes of each day; similar to homeroom

  ·       RTI: Khamiis walba 8:59-9:59 ardayda oo dhan. tayaynta maadooyinka ama caawinid saraysa oo la xiriirta xisaabta iyo farshaxanka luqadda iyadoo lagu jaangownayo baahida ardayga.

  ·       Zero Hour: 7:20-7:48 (marka laga rebo Khamiista) ardaydu waxay dooran karaan in ay qaataan, dib u qaataan, ama layliga (assignments) qaataan hadday houray uga habsaameen.

  ·       Ninth Hour: 2:15-2:55 (Arbacada mooyee) macalimiintu waxay ardayda u diri karaan ka shaqayn ama dhamaystir howl loo diray ama barnaamij; saacadda markay tahay 3:00 gaariga waa u diyaar ardayda

  Qofka ma loo ogol yahay iskuulka Aaladada teknologiyada?

  ·         Haddii ardaygu la yimaado iskuulka ipods, aalada maqalka ee MP3 ama taleefoonka gacanta, ma isticmaali karo saacadaha iskuulka marka laga reebo xiliga qadada iyo marka macalinka khiyaar u siiyo

  ·         Haddii ardayga lagu qabto isagoo/iyadoo isticmaalaysa aaladaas xili aan loogu talagalin, aaladdaas waa lagala wareegayaa waxaana la gayn xafiiska hore

  ·         Iskuulku ma damaanad qaadayo haddii aalladahaas dhumaan ama la xado

   

  Waa maxay fursadaha qadado?

  ·         Waxaa jira 3 xili oo la qadeeyo

  ·         Cunno kulul, sanwij qabow, ansalaatooni, iyo fursadda cunno fudud oo ardaygu gadan karo

  ·         Ardayda fasalada 6th waxaa lagu qoraa xilli cayiman; fasalada 7th iyo 8th waxay ahaanayaa sidaas

  ·         Ku dar lacag xisaabaadka ardayga account-keeda inkastoo PayPams aad si sahala ugu bixin karto, ama lacag cadaan ama jeek bangiga oo la keeno xafiiska hore.

  ·         Wixii xog dheeri ah waxad ka heli kartaa www.slpschools.org, (Riix waaxyaha dabadeed Nafaqada) www.PayPams.com

  ·         Suaalo? Kala xiriir Judy 952-928-6348 ama houseman.judy@slpschools.org

   

  Waa maxay Golaha Talinta?

  ·         Koox waalidiin iyo shaqaale oo u adeega Iskuulka Dhexe lana taliya maamulka caawiyana ardayda kobcooda, shaqaalaynta iskaa waxuqabso, iyo qorshaynta wixii la qabanayo

  ·         Golaha Talinta wuxuu kulmaa Arbacada 2aad bil kasta 3:45pm ee LMC, bisha September - May

  ·         Waan dhiiri galinaynaa Su’aalaha iyo talobixinta ku soo hagaaji msfeedback@gmail.com

   

  Maxaan ka filan karaa lacag aruurinta?

  ·         Iskuulka dhexe ee SLP wuxuu ka qayb qaataa deeq bixinta toosan iyo midda majaladda la iibiyo. 

  ·         Waalidiinta waxaa lagu boorinayaa in ay ka qaybqaataan kaalmada toosan ama gadaan magazines-ka

  ·         Waxaad kaloo kaga qaybgali kartaa sida soo socota: 

  -        Aruuri kuna soo celi adigoo isticmaalya baqshadda Box Tops for Education, Campbell’s Soup Labels

  Wali waxaan haynaa su’aalo? Aynu caawinno!

  ·         Ku soo dir email-kan msfeedback@gmail.com wixii su’aalo ah