Skip To Main Content

Help Build Trust in School District Finance: Join the Financial Advisory Committee

Want to learn more about school finance? We invite families and community members to apply to join the Financial Advisory Committee. You do not need a finance background to join. The Committee advises administration and the school board on economic and school finance issues and builds community trust in school district finances. 

 • Apply by October 15, 2022

 • No finance experience and background required 

 • Attend approximately 8-10 meetings (1.5 hours each). We meet monthly beginning October 26.

 • View the schedule (click on About the FAC)


Ayude a generar confianza en las finanzas del distrito escolar: Únase al Comité Asesor Financiero

¿Quieres aprender más sobre finanzas escolares? Invitamos a las familias y los miembros de la comunidad a postularse para unirse al Comité Asesor Financiero. No necesita experiencia en finanzas para unirse. El Comité asesora a la administración ya la junta escolar sobre cuestiones económicas y financieras escolares y fomenta la confianza de la comunidad en las finanzas del distrito escolar.

 • Aplicar antes del 15 de octubre de 2022

 • No se requiere experiencia ni antecedentes financieros

 • Asista aproximadamente a 8-10 reuniones (1,5 horas cada una). Nos reunimos mensualmente a partir del 26 de octubre.

 • Ver el cronograma (haga clic en Acerca de la FAC)


Caawin Dhisida Kalsoonida Dugsiga Degmada Maaliyadda: Ku biir Guddiga La-talinta Maaliyadda

Ma rabtaa inaad wax badan ka barato dhaqaalaha dugsiga? Waxaan ku casumaynaa qoysaska iyo xubnaha bulshada inay codsadaan inay ku biiraan Guddiga La-talinta Maaliyadda. Uma baahnid dhaqaale dhaqaale si aad ugu biirto. Guddigu wuxuu kala taliyaa maamulka iyo guddiga dugsiga arrimaha dhaqaalaha iyo maaliyadda dugsiga waxayna dhistaa kalsoonida bulshada ee dhaqaalaha degmada.

 • Codso Oktoobar 15, 2022

 • Looma baahna khibrad dhaqaale iyo taariikh nololeed

 • Ka qaybgal ku dhawaad ​​8-10 kulan (1.5 saacadood midkiiba). Waxaan kulannaa bil kasta laga bilaabo Oktoobar 26.

 • Eeg jadwalka (guji waxa ku saabsan FAC)